Salgsbetingelser

Betingelser for kjøp


Generelt 

Kjøpsbetingelsene gjelder alt salg fra kartverden.no til forbrukere. kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en elektronisk ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Du må være 18 år, eller ha dine foresattes tillatelse til å bestille varer hos oss. Kjøp hos oss foregår i samsvar med forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Parter 

Selger er: Tigerpus AS, PB 136, 5347 Ågotnes. Selskapet er registrert i Brønnøysund registeret med org.nr.: NO 919 378 735, telefon: 98 02 31 88, Epost Tigerpus@Tigerpus.no og blir i det følgende benevnt som ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

Bestilling 

Bestillingen er bindende når den er registrert i vår nettbutikk. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren med ordrebekreftelse som sendes til deg e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Priser og informasjon på kartverden.no

Vi jobber hardt for å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du har rett til å kansellere hele bestillingen, eventuelt så kan du godta nytt tilbud fra oss. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Betaling 

Kjøpesummen kan gjøres opp med enten Visa/Mastercard via Paypal eller via Paypal konto etter eget valg. Ved bruk av kort blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse. 

Levering 

Vi tar risikoen for produktene inntil de er i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gjøre vårt ytterste for å holde deg som kunde oppdatert på dette. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Mottak av bestilte varer

Ved mottak skal du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom leveransen ikke er i samsvar med ordrebekreftelsen, skal du innen rimelig tid, gi oss beskjed om dette.

Reklamasjon 

Ved feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil og mangler som oppdages innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal normalt regnes som en feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler kan overbringes muntlig eller skriftlig. Vi foretrekker skriftlig reklamasjon av bevishensyn for deg som kunde. Alle reklamasjoner bekreftes skriftlig av oss. En reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.

Angrerett 

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. For at angreretten skal gjelde må produktene leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Returfrakten betales av kjøper, og kjøper har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det totale beløpet for varen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Returer skal ikke sendes mot oppkrav eller etterkrav. Disse vil ikke bli hentet ut. Av sikkerhetsmessige hensyn blir tilbakebetaling kun gjort til samme kort/konto som den opprinnelige betalingen ble gjort fra. 

Passivitet fra kjøper side, for eksempel ved at du ikke henter varene på posten, vil ikke være tilstrekkelig i bruk av angrerett. Vi forbeholder oss retten til å sende deg en faktura pålydende kr 300,- inkludert MVA. dersom du ikke henter pakken. Dette for å dekke utgifter vi har hatt med å sende ut og håndtere retur av pakken.

Personopplysninger 

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc, gjøres dette bare når du har samtykket til det. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Tigerpus@Tigerpus.no.

Tvister 

Alle tvister skal forsøke å løses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister løses etter norsk lov.